แผนการดำเนินงาน

ภารกิจหลักของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 • งานรณรงค์
  • รณรงค์ยุติการทรมาน
  • รณรงค์ยุติโทษประหารชีวิต
  • รณรงค์เพื่อบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
  • รณรงค์ในประเด็นความรับผิดชอบของบรรษัท
 • งานสิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 • งานผลักดันเชิงนโยบาย
  • ประเด็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
  • ประเด็นผู้ลี้ภัย และแรงงานอพยพ
  • ประเด็นการนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้)