กิจกรรม

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

28 มกราคม 2559
            ผลการตัดสินรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558  
28 เมษายน 2558
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด
28 เมษายน 2558
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบ “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2557 โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนให้สื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติและสื่อออนไลน์ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่ได้รับรางวัลชมเชยแทน สำหรับสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลท้องถิ่นและสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น ปีนี้ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล
1 กันยายน 2557
ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
10 เมษายน 2557
ผลรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2556โดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
10 เมษายน 2557
โครงการประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน”(Media Awards)โดย องค์การแอมเนสตื้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

Pages