Error message

  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557

ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557

(Media Awards 2014)

ประเภทรางวัล

• ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติ 
• ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น
• ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
• ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลท้องถิ่น (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
• ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเผยแพร่หรือตีพิมพ์

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557

ส่งผลงานตัวจริงพร้อมสำเนา 5 ชุดมาที่

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

90/24 ลาดพร้าว ซ. 1 จอมพล จตุจักร กรุงเทพ 10900
สอบถามเพิ่มเติม 02-513-8745, 02-513-8754,  089-922-9585
อีเมล media@amnesty.or.th
เว็บไซด์ www.amnesty.or.th