กิจกรรม

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

9 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2555 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนให้สื่อ 4 ประเภท

Pages