กลุ่มนักกิจกรรม - แอมเนสตี้คลับ

กลุ่มนักกิจกรรมของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยกระจายตัวกันอยู่ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและชุมชนต่างๆในประเทศไทย

กลุ่มนักกิจกรรมของเรามีส่วนส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานรณรงค์และเผยแพร่วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

การเริ่มกลุ่มกิจกรรมของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลนั้นไม่ยากเลย เพียงแค่

  • รวมตัวคนธรรมดาที่พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างน้อย 3 คน
  • ลงทะเบียนหรือทิ้งคำถามเพื่อแสดงความประสงค์ได้ที่ http://bit.ly/1nyc2xO เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักกิจกรรมของเราได้ติดต่อกลับ
  • สอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักกิจกรรมของเราได้ที่ youth@amnesty.or.th หรือ 0 2513 8754 

ตัวอย่างงานรณรงค์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย