แนวโน้มและสถิติระดับโลก

ข้อเท็จจริงและสถิติ

ข้อเท็จจริงและสถิติ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการประหารชีวิตคือบทลงโทษสูงสุดแก่ผู้กระทำความผิดร้ายแรง วิธีการประหารที่นานาชาติมีใช้อยู่ คือ การแขวนคอ การยิงเป้า การนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า การตัดศีรษะ การใช้หินขว้างให้ตาย การฉีดยา เป็นต้น

แต่ปัจจุบัน กว่าสองในสามประเทศทั่วโลกได้ยกเลิกมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดในรูปแบบนี้ และแสวงหาทางเลือกของการลงโทษที่ไม่ละเมิดสิทธิในการมีชีวิต โดยสถิตินับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏดังนี้

 

  • 98 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท
  • 7 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิดทางอาญาทั่วไป
  • 35 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ
  • 140 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ
  • 58 ประเทศที่ยังคงบทลงโทษประหารชีวิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและสถิติ ปี 2556

ข้อเท็จจริงและสถิติ ปี 2555