Error message

  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).

ระดมทุน

การทำงานทั่วโลกของแอมเนสตี้ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากค่าสมาชิกและเงินบริจาคของบุคคลทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลก

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกที่ไม่รับเงินจากรัฐบาลหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ ในงานรณรงค์ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการทำงานของเรา งบประมาณการทำงานของเราได้มาจากเงินบริจาคและเงินค่าสมาชิกจากผู้สนับสนุนรายบุคคล

คุณสามารถเป็นอีกคนที่สนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมที่เป็นธรรมโดยการจัดกิจกรรมระดมทุนจากการริเริ่มของคุณเอง แสดงให้สังคมได้รับรู้ว่าคุณคืออีกหนึ่งพลังในการส่งเสริมการทำงานเพื่อปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในขณะเดียวกัน คุณกำลังช่วยระดมทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งในการกระตุ้นความสนใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานที่ทางการหรือเอกชนจัดขึ้นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือเป็นงานที่จัดขึ้นเองโดยองค์กร งานระดมทุนเหล่านี้สามารถทำให้เราได้พบปะผู้คนที่มีแนวความคิดเดียวกัน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเวลาต่อไป

เราสามารถช่วยกันทำงานเพื่อสร้างพลังต่อต้านการซ้อมทรมาน เพื่อประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องหวาดกลัวการถูกจับกุมที่ไม่เป็นธรรมจากผู้มีอำนาจ ทุกคนมีความเคารพ ตระหนักส่งเสริมและปกป้องในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ตามที่เขียนไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล

การระดมทุนนั้นมีสองช่องทางคือ การจัดบูธระดมทุนตามงานต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่นๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน และการจัดงานระดมทุนด้วยตัวเอง ท่านสามารถจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนได้ การระดมทุนถือเป็นหนึ่งช่องทางสำคัญในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความตะหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลลทั่วไปด้วย

เรื่องของสิทธิมนุษยชนในหัวข้อต่างๆ สามารถกลายเป็นหัวข้อสนทนาระหว่างวัน ระหว่างทำกิจกรรมชมรม หรือระหว่างการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่น หากเราร่วมมือกัน เราจะสามารถสร้างสิ่งดีๆ และแตกต่าง ให้เกิดขึ้นในสังคมได้ และสิ่งดีๆ เหล่านั้นก็จะเป็นตัวช่วยทำให้สังคมแข็งแกร่งขึ้น

การจัดงานเพื่อระดมทุนนั้นควรมีการตั้งเป้าหมายจำนวนเงินที่คาดว่าจะ ได้รับไว้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้การตั้งเป้าหมายไม่ควรมุ่งไปที่เรื่องของตัวเลขทางด้านการเงินเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงการสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้คนที่มาร่วมงานด้วย ท่านสามารถอีเมล์ชวนเพื่อน ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานได้เช่นกัน

เงินที่ได้จากการระดมทุนสามารถมอบให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นเช็คเงินสดหรือเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สมาคมเพื่อองค์การนิรโทษกรรมสากล

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ลาดพร้าวชอย 10 หมายเลขบัญชี 047-242617-5
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10 หมายเลขบัญชี 752-2-37869-5
  • หรือธนาณัติ/ไปรษณีย์ ส่งถึง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
90/24 ลาดพร้าว ซอย 1 (ซอยดวงพร)
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยินดีออกใบเสร็จการรับเงินให้กับท่านและผู้ร่วมบริจาคได้หากต้องการ

* โปรดทราบว่าเงินบริจาคให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ *

ข้อควรทำ

  • ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดของการระดมทุนควรแนบมากับเงินทุน
  • ข้อควรทำ ควรมีบุคคลอย่างน้อยสองคนขึ้นไปในการนับจำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มีความยินดีที่จะได้รับทราบการจัดกิจกรรมระดมทุนของท่าน ส่งรูปหรือผลของการจัดกิจกรรมให้เราได้ที่ membership@amnesty.or.th

จัดกิจกรรมระดมทุนด้วยตัวคุณเอง

มีวิธีการมากมายในการระดมทุนในระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการทำงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดงดนตรี การจัดวงเสวนา การจัดฉายภาพยนตร์ การจำหน่ายสินค้า หรือจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่ม งานวันเกิด เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมระดมทุนจัดได้ด้วยตัวคุณเอง

งานวันเกิด : สร้างความแตกต่างให้กับวันเกิดของคุณ ของขวัญที่คุณได้รับทุกปี รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ปีนี้เปลี่ยนเป็นของขวัญเพื่อสิทธิมนุษยชน จัดงานวันเกิดของคุณ เชิญชวนครอบครัว ญาติและเพื่อนๆ ของคุณมาร่วมงานและขอให้พวกเขาบริจาคเงินเพื่อสิทธิมนุษยชนแทนการให้ของขวัญวันเกิดในแบบเดิมๆ

ปาร์ตี้จิบชา/กาแฟ : เชิญชวนเพื่อนหรือชุมชนของคุณ ร่วมวงสนทนาแลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นที่สนใจ พร้อมจิบชา/กาแฟ และระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรวมตัวกันเพื่อระดมทุน

จำหน่ายสินค้าในเทศกาลพิเศษต่างๆ : เป็นอีกวิธีที่คุณสามารถช่วยระดมทุนเพื่อสิทธิมนุษยชน ทำดอกไม้ คุกกี้ การ์ดในวันสำคัญต่างๆ หรือจำหน่ายสินค้าของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุน

การจัดกิจกรรมระดมทุน

การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนนั้นไม่ยากอย่างที่คิด ท่านสามารถจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนได้ตามที่ท่านถนัดและเห็นสมควรหรืออาจจะเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดโดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ท่านที่สนใจจะจัดกิจกรรมระดมทุน หากต้องการคำแนะนำหรือการสนับสนุนจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สามารอีเมล์มาที่ membership@amnesty.or.th

การระดมทุนอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ในการระดมทุน ท่านต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและไม่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมระดมทุนอย่างถูกต้องและปลอดภัย กรุณาอีเมล์ถึง membership@amnesty.or.th