Error message

  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).

งานของเรา

ourwork

การปกป้องคุ้มครองผู้ถุกละเมิดสิทธิมนุษยชนคือหัวใจหลักในการทำงานของเรา แอมเนสตี้ ได้ชักชวนคนธรรมดามากมายมาร่วมกันลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือนักโทษทางความคิดและคนอื่นๆ ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เรายืนหยัดเคียงข้างผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ยุติโทษประหารชีวิต

การลงโทษประหารชีวิตเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดสำหรับบุคคล นั่นคือ เป็นการละเมิด “สิทธิในการมีชีวิต” ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โทษประหารชีวิตเป็นการสังหารบุคคลโดยรัฐเป็นผู้ลงมืออย่างเลือดเย็นและมีการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า และที่น่าหวาดหวั่นที่สุด คือ การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรูปแบบนี้ ถูกกระทำในนามของความยุติธรรม

ยุติการทรมาน

การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกประณามจากประชาคมนานาชาติ ถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นข้อห้ามไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันและเกิดขึ้นทั่วโลก เราจำเป็นต้องมีขั้นตอนปฏิบัติในเบื้องต้นเพื่อรับมือกับการปฏิบัติมิชอบเช่นนี้กรณีที่เกิดเหตุขึ้น และหาทางขจัดให้หมดไป

งานอื่นๆ ของเรา

สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ความสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องสุขภาพ ร่างกาย และชีวิตทางเพศของแต่ละบุคคลนั้นถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่กระนั้นก็ตาม ประชาชนจำนวนมากทั่วโลกก็ยังถูกกดขี่ คุกคาม หรือปราบปรามจากการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง ปัจจุบันคนหนุ่มสาวกว่าร้อยล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงในชีวิตทางเพศของพวกเขาเพราะการปฏิบัติหรือการนิ่งเฉยของรัฐบาลของตน ตัวเลขและสถิติจากองค์การสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนช่วยฉายให้เห็นภาพอนาคตที่อันตราย

ความรับผิดชอบของบรรษัทต่อสิทธิมนุษยชน

การปนเปื้อนทางน้ำมันส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ ทำลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สารพิษที่ปนเปื้อนเป็นอุปสรรคต่อชาวบ้านในการได้รับน้ำดื่มและอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งยังเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพพลานามัยของผู้คนหลายพันคน โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านผู้ยากไร้

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

เมื่อใดก็ตามที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ย่อมมีผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชาย คนแก่หรือแม้แต่เด็กๆได้รับความเดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรม การปกป้องคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนคือหัวใจหลักในการทำงานของเรา เพราะเรารู้ว่าเมือพวกเขาต่อสู้เพียงลำพัง เสียงของพวกเขามักจะถูกมองข้าม เราจึงช่วยกันรณรงค์ให้คนสนับสนุนการต่อสู้ของพวกเขามากขึ้น

สิทธิมนุษยชนศึกษา

สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) เป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลให้ความสำคัญ เราทำงานเพื่อส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยองค์รวม

ความสำเร็จ

กิจกรรมรณรงค์ การเขียนจดหมาย งานวิจัย และแรงสนับสนุนจากผู้คนทั่วโลกมีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นี่คือข้อพิสูจน์ว่า หากพวกเราผนึกกำลังกันย่อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้